Eugenia Smyrnova-Trybulska

Eugenia Smyrnova-Trybulska, dr hab. nauk humanistycznych z pedagogiki, posiada 30-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego na uczelniach wyższych, w tym w 2010-2015 r. na stanowisku Profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego na WEiNoE. Eugenia Smyrnova-Trybulska posiada wieloletnie (od 2005 roku) doświadczenie w zakresie opracowania i prowadzenia kursów e-learningowych dla potrzeb szkolnictwa wyższego. Od 2012 Kierownik Zakładu Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki UŚ. Od 2005 roku jest Koordynatorem wydziałowej platformy kształcenia na odległość http://el.us.edu.pl/weinoe. Członek wielu stowarzyszeń i towarzystw: członek zarządu PTNEI, SEA, stowarzyszeń PTP, Soroptimist Int. Club, IADIS, Znane Ekspertki. Koordynator międzynarodowej konferencji naukowej: Teoria i praktyka kształcenia na odległość www.dlcc.us.edu.pl (od 2009), współorganizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych dot. e-learningu, ICT i innowacyjnych metod nauczania. Wzięła udział w ponad 140 konferencjach, kongresach, sympozjach.

W 2014-2017 r. koordynator unijnego projektu IRNet (www.irnet.us.edu.pl) – International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences. Koordynator, ekspert lub realizator licznych krajowych i międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych, m.in. E-Learning as a Road of Communicating in the Multicultural Environment, University – Partner of the Knowledge-Based Economy (UPGOW); Post-graduate studies for teachers in ICT, foreign languages and other subjects; Computer-aided functional development of children with special needs; in.

 

Wybrane publikacje: autorka, współautorka, konsultant ponad 150 kursów zdalnych, autorka ponad 210 publikacji naukowych w tym 23 książkowych, redaktor naczelna czasopisma naukowego International Journal of Research in E-learning IJREL, serii E-learning (http://weinoe.us.edu.pl/nauka/serie-wydawnicze/seria-e-learning/seria-e-learning), członek Komitetów Redakcyjnych innych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych. [11.03.2019]

Lista publikacji