Lucyna Nawarecka

Lucyna Nawarecka – adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książek Mistyczny sens mitu w „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego (Katowice 2010) oraz Myśl i Duch. Filozoficzne i teologiczne konteksty twórczości Juliusza Słowackiego (Katowice 2020), a także licznych artykułów dotyczących literatury romantycznej. [10.01.2022]