Robert Machowski

Robert Machowski, doktor nauk o ziemi w zakresie geografii, adiunkt w Katedrze Geografii Fizycznej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Urbanizowanych). Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Limnologicznego oraz Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Uczestnik wielu wypraw naukowo-badawczych i popularnonaukowych, m in. na Półwysep Skandynawski i Islandię, na Kamczatkę, nad Bajkał i Zbiornik Bracki, a także do Argentyny, Chile i na Wyspę Wielkanocną.

 

Wybrane publikacje: Przemiany geosystemów zbiorników wodnych powstałych w nieckach osiadania na Wyżynie Katowickiej (Katowice 2010), współautor: Zbiornik Żywiecki: charakterystyka fizycznogeograficzna i znaczenie społeczno-gospodarcze (Sosnowiec 2005).

[09.12.2013] [R]