Tomasz Nawrocki

Tomasz Nawrocki – dr hab. prof. UŚ w Instytucie Socjologii, katowiczanin, socjolog miasta. Od lat samodzielnie lub z Krzysztofem Bierwiaczonkiem prowadzi badania nad miastami śląskimi. Ostatnio jego zainteresowania dotyczą przede wszystkim funkcjonowania przestrzeni publicznych. Kontynuator działań Józefa Chałasińskiego w osadzie „Kopalnia” (Trwanie i zmiana lokalnej społeczności górniczej na Górnym Śląsku, Katowice 2006). Autor i współautor kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych przede wszystkim tematyce miejskiej i regionalnej. Obserwator procesów społecznych dokonujących się na Górnym Śląsku. [17.11.2012]