„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 7

red. Tomasz Nawrocki
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2016
ISSN: 
0072-5013
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
240
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 13 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Inne: 
bibliogr., tab., wykr., kolorowe mapy, noty o autorach, abstracts, key words
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, tradycyjna papierowa, czasopismo
Język: 
polski
21,00 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”. T. 7 (całość)

01 Miasta przeszłości i nowoczesności

02 W stronę spersonalizowanego miasta?

03 Miasto (post)socjalistyczne i świat społeczny jego mieszkańców

04 Praca ze społecznością jako element kluczowy i warunek powodzenia programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. Studium przypadku

05 Aktywność obywatelska a zaspokajanie potrzeb w miejskim systemie konsumpcji w świetle budżetów partycypacyjnych. Przykład Wrocławia

06 Miasto jako przestrzeń identyfikacji jego mieszkańców

07 Metropolizacja bez metropolii. Perspektywy upodmiotowienia polskich obszarów metropolitalnych na przykładzie konurbacji górnośląskiej

08 Badania opinii mieszkańców o warunkach życia społeczności miejskich — problemy metodologii i komunikacji społecznej

09 Miasto jako aktywny aktor działań w zakresie równego traktowania. Paradoksy i problematyka polityki antydyskryminacyjnej na poziomie lokalnym – Grenoble (Francja)

10 Od regionalizacji do dewolucyjnych miast przyszłości — brytyjskie inspiracje

11 Uniwersytet jako przyłącze - lokalna infrastruktura społecznej zmiany

12 recenzja: Paweł Pistelok, Elżbieta Ziobro: Marta Smagacz-Poziemska, Czy miasto jest niepotrzebne?

13 recenzja: Tomasz Nawrocki: Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek. Red. Marta Klekotko,

14 sprawozdanie: Robert Pyka: Aktywność naukowo-badawcza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach