Ewa Biłas-Pleszak

Ewa Biłas-Pleszak, dr, prof. UŚ. Jej naukowe poszukiwania dotyczą zagadnień powiązanych z intersemiotycznością i interdyscyplinarnością, dlatego bada zależności pomiędzy językiem naturalnym a innymi systemami znakowymi, zwłaszcza muzyką. Interesuje się również językoznawstwem stosowanym – w szczególności logopedią i glottodydaktyką. [28.12.2021]