Anna Stawarska-Rippel

Anna Stawarska-Rippel, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Dwukrotnie nagradzana za działalność naukowo-badawczą. Członek Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa ciągłego Z Dziejów Prawa. Publikowała między innymi w Czasopiśmie Prawno-Historycznym, Kwartalniku Prawa Prywatnego, Kwartalniku Prawa Publicznego, AICELS Law Review, Journal of Central European Law, The American Institute for Central European Legal Studies, Rincon, United States, Miscellanea-Historico-Iuridica, Journal on European History of Law, STS Science Centre, London, United Kingdom.

 

Zainteresowania badawcze: historia prawa sądowego w Polsce w XX wieku w kontekście porównawczym. [19.05.2016]