Regionalisation in Europe: The State of Affairs

red. Grzegorz Libor, red. Dorota Nowalska-Kapuścik, red. Robert Pyka

Poor Europe. The Problem of Poverty in Chosen European Countries

red. Grzegorz Libor, red. Dorota Nowalska-Kapuścik
Cena: 35,70 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-584-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-580-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Urbanism as a way of life. Trying to rediscover

red. Grzegorz Gawron, red. Barbara Lewicka, red. Marek S. Szczepański
Cena: 33,60 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-591-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-461-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 33,60 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-353-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 48,30 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-351-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 23,10 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-345-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 63,00 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-327-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

O współczesnych praktykach genderyzacji ciała

red. Jolanta Klimczak, red. Kazimiera Wódz

Sociologizing Corruption Risk. Organizational, Agential and Cultural Determinants of Public Sector Malfeasance

Jan Burzyński, Tomasz Burzyński, Andrzej Górny, Wojciech Świątkiewicz
Cena: 86,10 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2267-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2385-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony