„Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. T. 18

red. Rafał Glajcar, red. Jan Iwanek
Cena: 25,20 zł

Katowice 2017
ISSN 1895-3492
Wydawca: Wydawnictwo UŚ