Publikacja monografii w Wydawnictwie UŚ

Publikacja monografii w Wydawnictwie UŚ

 

informujemy, że od 25 lutego 2021 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zaleca stosowanie niniejszych zasad sporządzania przypisów i bibliografii podczas opracowywania publikacji składanych do wydania.

Po 1 października 2021 roku w Wydawnictwie będą przyjmowane jedynie materiały przygotowane według opisanych zasad.

Zasady te opisane są w zakładce "Dla Autora".

Bezpośredni link do instrukcji: instrukcja_wydawnicza_20-06-2022.pdf 

 

AKTUALNE PROCEDURY - obowiązujące od 15 marca 2020:

1. Skierowanie monografii do recenzji wydawniczej (kliknij, by pobrać)

2. Wydanie monografii (kliknij, by pobrać)

3. Procedury wydawnicze dla redakcji czasopism (kliknij, by przejść na stronę)

4. Instrukcja wydawnicza – wzory zapisu przypisów i bibliografii (kliknij, by przejść na stronę)

 

Formularz propozycji wydawniczej (book proposal) (kliknij, by pobrać)

 

REDAKTORZY INICJUJĄCY

- adres: ul. Bankowa 14 (p. 230). 
W okresie zagrożenia epidemicznego prosimy o kontakt drogą e-mailową. 

 

mgr Michał Kompała (michal.kompala@us.edu.pl, telefon służbowy: 572 561 228):
- historia,
- sztuki filmowe i teatralne,
- nauki o sztuce,
- nauki o polityce i administracji,
- nauki o ziemi i środowisku,
- nauki teologiczne,
- psychologia,
- socjologia,
- sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 

dr Przemysław Pieniążek (przemyslaw.pieniazek@us.edu.pl, telefon służbowy: 572 561 241):
- literaturoznawstwo,
- chemia,
- nauki fizyczne,
- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
- informatyka techniczna i telekomunikacja,
- inżynieria biomedyczna,
- inżynieria materiałowa,
- językoznawstwo,
- matematyka,
- nauki biologiczne,
- sztuki muzyczne,
- nauki o komunikacji społecznej i mediach.