Publikuję w WUŚ

Zarządzenie Rektora UŚ nr 75 w sprawie ustalenia zasad weryfikacji językowej tekstów obcojęzycznych kierowanych do opracowania wydawniczego i publikacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach lub we współpracy z wydawnictwami zewnętrznymi. (pobierz PDF)

 

Formularz wstępnej weryfikacji językowej tekstu obcojęzycznego (pobierz PDF)

 

Zarządzenie Rektora UŚ nr 25 w sprawie ustalenia limitów środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością wydawniczą w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (pobierz PDF)

 

Witamy Państwa na stronie informacyjnej dla Autorów planujących wydanie książki w Wydawnictwie UŚ. Prosimy o zapoznanie się z kolejnymi etapami postępowania (menu obok), którego finałem jest przyjęcie publikacji do procesu wydawniczego i wydanie jej drukiem w naszym Wydawnictwie.

Jeśli jesteście Państwo zdecydowani wydać swoją książkę w naszym wydawnictwie, przypominamy, że stosujemy określoną normę edytorską zapisu adresów bibliograficznych. Dlatego już na wstępnym etapie przygotowywania tekstu  zapraszamy do zapoznania się z informacjami, jak prawidłowo przygotować przypisy, w jaki sposób przygotować materiał ilustracyjny - zawartymi w Zaleceniach edytorskich.

Zachęcamy również do skorzystania z przygotowanych przez nas szablonów dokumentów w programie MS Word. Dzięki zaimplementowanym w nim stylom akapitowym o wiele łatwiej i skuteczniej możecie Państwo odpowiednio formatować typograficznie prace, a także za ich pomocą stworzyć automatycznie spis treści.

Procedura wydawnicza w skrócie:

 

I. ETAP RECENZYJNY

 

AUTOR

zgłoszenie redaktorowi serii pracy do recenzji

 

REDAKTOR SERII

wniosek do Zespołu o wyznaczenie Recenzenta i o skierowanie pracy do recenzji

 

ZESPÓŁ

wybór Recenzenta; zlecenie do Wydawnictwa (dane adresowe recenzenta; źródło finansowania

recenzji: MPK + ZFIN)

 

WYDAWNICTWO

przesłanie materiałów, umowy i rachunku do recenzenta;

 

RECENZENT

przekazanie recenzji Zespołowi

 

II . ETAP PO RECENZJI

 

AUTOR

zgłoszenie Redaktorowi serii pracy do realizacji po wprowadzonych poprawkach

 

REDAKTOR SERII

wniosek do Zespołu o skierowanie pracy do realizacji

 

ZESPÓŁ

zlecenie do Wydawnictwa:

• określenie trybu realizacji (planowo – tylko koszty druku) / komercyjnie lub „szybka

ścieżka” – pełne finansowanie) / poza wydawnictwem (uwaga: odrębna procedura)

• źródło finansowania (PSP/MPK + ZFIN)

 

WYDAWNICTWO

realizacja publikacji i jej rozliczenie (faktura)