Publikacja monografii w Wydawnictwie UŚ

Publikacja monografii w Wydawnictwie UŚ

 

informujemy, że od 25 lutego 2021 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zaleca stosowanie niniejszych zasad sporządzania przypisów i bibliografii podczas opracowywania publikacji składanych do wydania.

Po 1 października 2021 roku w Wydawnictwie będą przyjmowane jedynie materiały przygotowane według opisanych zasad.

Zasady te opisane są w zakładce "Dla Autora".

Bezpośredni link do instrukcji: instrukcja_wydawnicza_20-06-2022.pdf 

 

AKTUALNE PROCEDURY - obowiązujące od 15 marca 2020:

1. Skierowanie monografii do recenzji wydawniczej (kliknij, by pobrać)

2. Wydanie monografii (kliknij, by pobrać)

3. Procedury wydawnicze dla redakcji czasopism (kliknij, by przejść na stronę)

4. Instrukcja wydawnicza – wzory zapisu przypisów i bibliografii (kliknij, by przejść na stronę)

 

Formularz propozycji wydawniczej (book proposal) (kliknij, by pobrać)

 

 

REDAKTORZY INICJUJĄCY

ul. Bankowa 14 (pok. 230), Katowice, tel. 32 359 20 56

 

W okresie zagrożenia epidemicznego prosimy o kontakt drogą e-mailową.

 

adres korespondencyjny:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 12b, 40-007 Katowice

 

mgr Paweł Radek

pawel.radek@us.edu.pl

tel. kom.: 572 561 228

 

dyscypliny:
– historia
– sztuki filmowe i teatralne
– nauki o sztuce
– nauki o polityce i administracji
– nauki o ziemi i środowisku
– nauki teologiczne
– psychologia
– socjologia
– sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
– nauki o zarządzaniu i jakości
– nauki prawne
– pedagogika
– prawo kanoniczne
– astronomia
– informatyka
– nauki biologiczne

 

dr Przemysław Pieniążek

przemyslaw.pieniazek@us.edu.pl

tel. kom.: 572 561 241

 

dyscypliny:
– literaturoznawstwo
– chemia
– nauki fizyczne
– geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
– informatyka techniczna i telekomunikacja
– inżynieria biomedyczna
– inżynieria materiałowa
– językoznawstwo
– matematyka
– sztuki muzyczne
– nauki o komunikacji społecznej i mediach
– archeologia
– filozofia
– nauki o kulturze i religii
– architektura i urbanistyka
– inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
– ekonomia i finanse
– nauki o bezpieczeństwie