Informacje dla redakcji czasopism

Podstawowe dokumenty - czasopisma:

 

Oświadczenia autorskie - czasopisma:

 

Drukowanie egzemplarzy papierowych czasopisma:
Z zasady wszystkie czasopisma wydawane przez Wydawnictwo UŚ ukazują się w wersji elektronicznej w otwartym dostępie (na licencji CC BY-SA 4.0). Czasopismo może zostać wydrukowane w określonej ilości egzemplarzy (np. w celach promocyjnych), jednak nie będzie to publikacja z numerem ISSN przeznaczonym dla druku, tylko wydruk plików z numerem ISSN elektronicznym. Opis procedury: kliknij tutaj.

 

Powołanie, zamykanie i zmiany w składzie redakcji czasopism
Kolegium Wydawnicze jest organem decydującym o powołaniu nowych czasopism, zamykaniu już istniejących oraz o zmianach w redakcji (w szczególności w zakresie redaktora naczelnego i sekretarza) i częstotliwości ukazywania się. Kontakt z Kolegium Wydawniczym: kolegium.wydawnicze@us.edu.pl. Przygotowaliśmy dla Państwa spis podstawowych informacji, które powinny się znaleźć się w projekcie powołania nowego czasopisma - kliknij tutaj.