Scripta Classica

„Scripta Classica" są wydawnictwem ciągłym, w którym publikują specjaliści z różnych dziedzin nauk o literaturze i kulturze antycznej, a także badacze zajmujący się tradycją i recepcją antyku w literaturze nowołacińskiej, bizantyńskiej i epok późniejszych aż po czasy współczesne. W periodyku zamieszczane są również przekłady tekstów nietłumaczonych dotąd i niepublikowanych w naszym kraju. Czasopismo zostało założone w roku 2004 w Katedrze Filologii Klasycznej UŚ Katowicach przez prof. Tadeusza Aleksandrowicza i dr. hab. Tomasza Sapotę. Ukazuje się w ramach serii Filologia Klasyczna i skierowane jest do filologów klasycznych, literaturoznawców, językoznawców, filozofów, historyków, teologów, religioznawców, a także do wszystkich zainteresowanych antykiem i jego tradycją.