Scripta Classica

Procedura recenzowania: 

Artykuły naukowe oraz przekłady publikowane w "Scripta Classica" są wysyłane do recenzji specjaliście posiadającemu znaczący dorobek w dziedzinie, której dotyczy artykuł. Redakcja przekazuje treść recenzji Autorowi artykułu czy przekładu. Recenzent pochodzi z innego ośrodka niż Autor artykułu bądź przekładu. Recenzje zawierają jednoznaczną konkluzję, czy artykuł bądź przekład kwalifikują się do publikacji w "Scripta Classica". Autorzy zobowiązani są do wprowadzenia w swoim tekście zmian zasugerowanych przez Recenzenta.