Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 4 (8)

red. Bożena Czwojdrak, red. Jerzy Sperka
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2012
ISSN: 
2080-492X
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
272
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 16 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 2981
Inne: 
wklejka, ilustr., rys., schem., summ., Zsfg., streszcz.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, wydawnictwo ciągłe
Język: 
polski, ukraiński
29,40 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

"Średniowiecze Polskie i Powszechne". T. 4 (8) (całość)

01 Dzieje kultu św. Emeryka w średniowiecznej Polsce

02 Początki monasteru ławryszewskiego koło Nowogródka

03 Łew Danyłowycz - Sproba widtworennia: sprawżnioho portretu "bezczesnoho kniazia"

04 Kiedy urodził się książę świdnicki Bolko II? Przyczynek do badań nad kwestią uzyskania wieku sprawnego przez książąt śląskich pod koniec XIII i w pierwszej połowie XIV wieku

05 Kariera Henryka (Heinka) z Głubczyc. Przyczynek do badań nad otoczeniem księcia opawsko-raciborskiego Mikołaja II Przemyślidy

06 O Thomasie Uffordzie, rycerzu-gościu zakonu krzyżackiego w 1331 roku

07 Charakter władzy Władysława Opolczyka na Rusi Halickiej w latach 1372—1378 i 1386—1387. Aspekt numizmatyczno-historiograficzny

08 Unsere liebe Fraue. Wspólnota miasta i kościoła w Krakowie w XIV wieku

09 Franciszek Oczko i początki reformy obserwanckiej w polskiej prowincji dominikanów

10 Litwa i Litwini w księgach rachunkowych średniowiecznego Krakowa (czasy Jagiełły i Witolda)

11 Zbrojni sutyczky pomiż szlachtoju Sianoćkoji zemli u XV st. w switli aktiw sudowych instytucij rehionu

12 Do pytannia pro czas polśko-łytowśko hoherbowoho rozbratannia

13 Czy istniało stronnictwo królowej Zofii Holszańskiej

14 Dokument króla Aleksandra Jagiellończyka dla sukienników wieluńskich z 1 lutego 1502 roku potwierdzający i transumujący przywilej Kazimierza Jagiellończyka z datą 25 marca 1450 roku