Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku

red. Katarzyna Czornik, red. Miron Lakomy, red. Mieczysław Stolarczyk
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2014
ISBN: 
978-83-8012-171-3
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
656
Wymiary: 
246 mm × 171 mm × 55 mm
Oprawa: 
twarda, szyta, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 3227
Inne: 
tab., schem., summ., Zsfg.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa
Język: 
polski
54,60 zł

Opis

Wersja on-line

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku (całość)

01 Przestrzeń międzynarodowa versus środowisko międzynarodowe: nowe zjawiska, nowe wyzwania dla polityki zagranicznej RP

02 Polska wobec zmian w układzie sił w gospodarce i polityce światowej w latach 2001—2013

03 Wpływ kapitalizmu państwowego na ewolucję środowiska międzynarodowego

04 Zmiana charakteru zagrożeń bezpieczeństwa a reorientacja prawa międzynarodowego. Perspektywa polska

05 Kultura strategiczna Polski po 1989 roku

06 Cele polityki zagranicznej w kontekście dyplomacji publicznej

07 Wpływ funkcjonowania rządów mniejszościowych na politykę zagraniczną państwa. Przypadek Polski

08 Priorytety polskiej i niemieckiej polityki zagranicznej w latach 2010—2013

09 Implikacje kryzysu strefy euro dla polityki Niemiec wobec Polski w Unii Europejskiej

10 Dylematy polityki niemieckiej Polski związane ze wzrostem międzynarodowej roli Niemiec w następstwie kryzysu strefy euro

11 Podstawowe dylematy polskiej polityki wschodniej

12 Trudności w normalizacji stosunków polsko-rosyjskich

13 Cena umowy stowarzyszeniowej. Między interesem Unii Europejskiej, Polski i przyszłością Ukrainy

14 Dyplomacja ekonomiczna Polski na Wschodzie

15 Układ z Schengen a polska granica wschodnia w kontekście bezpieczeństwa Unii Europejskiej

16 Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego Polski

17 Zagrożenia dla cyberprzestrzeni RP

18 Polityczny i wojskowy wymiar stosunków polsko-amerykańskich w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku

19 NATO i UE w polskiej polityce bezpieczeństwa w XXI wieku

20 Polska wobec procesów i kierunków integracji europejskiej

21 Kryzys w strefie euro — źródła, symptomy, konsekwencje

22 Polski wkład w strategię rozwoju współpracy w UE wobec przeciwdziałania kryzysowi strefy euro u progu pierwszej i na początku drugiej dekady XXI wieku

23 Członkostwo w strefie euro jako dylemat integracyjny Polski w warunkach reform Unii Gospodarczej i Walutowej

24 Polska percepcja Arabskiej Wiosny oraz jej implikacji w skali regionalnej i globalnej

25 Polska wobec wzrastającej potęgi Chin. Próba oceny szans i zagrożeń

26 Obraz stosunków polsko-japońskich w prasie japońskiej i na japońskich stronach internetowych

27 Główne kierunki polityki zagranicznej Polski w świetle "Strategii RP wobec pozaeuropejskich krajów rozwijających się". Wybrane problemy

28 Największe wyzwania i problemy Polski w relacjach z państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów po 1990 roku