Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej

red. Elżbieta Górnikowska-Zwolak, red. Wiesława Walkowska
Cena: 35,70 zł

Toruń 2016
ISBN 978-83-8019-475-5
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 35,70 zł

Katowice–Mysłowice 2015
ISBN 978-83-8012-834-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Szkoła - kultura - środowisko lokalne // Seria: Pedagogika Społeczna

red. Barbara Chojnacka-Synaszko, red. Alina Szczurek-Boruta
Cena: 39,90 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-828-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 37,80 zł

Toruń 2015
ISBN 978-83-8019-310-9
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Aksjologiczne konteksty edukacji międzykulturowej // Seria: Edukacja Miedzykulturowa

red. Barbara Chojnacka-Synaszko, red. Łukasz Kwadrans, red. Tadeusz Lewowicki
Cena: 63,00 zł

Katowice – Cieszyn 2015
ISBN 978-83-60071-82-3
Wydawca: Studio Noa

Cena: 25,20 zł

Toruń 2015
ISBN 978-83-8019-285-0
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 52,50 zł

Toruń 2015
ISBN 978-83-8019-281-2
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Cena: 31,50 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-729-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-400-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2015
ISBN 978-83-8012-759-3
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony