Reciprocities: Essays in Honour of Professor Tadeusz Rachwał

red. Sławomir Masłoń, red. Agnieszka Pantuchowicz
Cena: 37,80 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-289-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-8012-048-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 27,30 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2284-1
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2298-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 6: Starość, śmierć

red. Teresa Pyzik, red. Agnieszka Woźniakowska
Cena: 25,20 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2289-9
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2237-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Romanica Silesiana. No 8. T. 2: Costruzioni di genere / Construcciones de género

red. Krzysztof Jarosz, współudz. Aneta Chmiel, współudz. Ewelina Szymoniak

Nature(s): Environments We Live By in Literary and Cultural Discourses

red. Tomasz Gnat, red. Jacek Mydla, red. Agata Wilczek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 37,80 zł

Katowice 2014
ISBN 978-83-226-2256-8
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Romanica Silesiana. No 8. T. 1: Constructions genrées / Gendered Constructions

red. Krzysztof Jarosz, współudz. Michał Krzykawski, współudz. Zuzanna Szatanik
Cena: 42,00 zł

Katowice 2013
ISSN 1898-2433
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 37,80 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2120-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Strony