„Chowanna” 2016. T. 2 (47): Natura vs kultura – perspektywy poznawcze w obszarze dydaktyki

red. Ewa Syrek, red. Ewa Szadzińska
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2016
ISSN: 
0137-706X
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
364
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 18 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia matowa
Inne: 
bibliogr., rys., tab., wykr., summ., key words, Zsfg.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, czasopismo
Język: 
polski
37,80 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Chowanna” 2016. T. 2 (47) (całość)

01 Natura czy kultura?

02 Projekcje natury i kultury w mitycznym pojmowaniu świata. W kierunku edukacji inspirowanej wybranymi aspektami filozofii kultury i naturalizmu

03 Biologiczne i kulturowe aspekty poznawania w procesie kształcenia

04 Mężczyzna i kobieta w opozycji – różność w naturze, polaryzacja w kulturze. Rozważania na przykładzie tekstów kultury

05 Relacja natura – kultura w socjologicznych treściach kształcenia (na przykładzie studiów pedagogicznych)

06 Samokształtowanie człowieka jako wartość poznawcza pedagogiki ogólnej

07 Transgresyjny wymiar edukacji integracyjnej w przestrzeni "natury" i "kultury"

08 Wsparcie pedagogiczne dziecka w zmaganiu się z chorobą przewlekłą

09 Motyw natury w muzyce i jego recepcja

10 W poszukiwaniu metod efektywnego uczenia się dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli o mnemotechnikach słów kilka

11 Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym, model oceny wspierającej

12 Dobre wychowanie jako kategoria modelująca codzienne życie - kontekst indywidualny i społeczny

13 (Nie)koniecznie realizm, uwagi krytyczno-afirmatywne do perspektywy realistycznej w pedagogice

14 Dorośli przestępcy traktowani jak dzieci versus zmiana w traktowaniu osadzonych w instytucji penitencjarnej

15 Realizacja koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie w Polsce. Raport z badań przeprowadzonych w szkołach z krajowym certyfikatem Szkół Promujących Zdrowie

16 Funkcja koordynatora ds. promocji zdrowia w opinii szkolnych koordynatorów należących do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

17 Marka Kamińskiego podróże w głąb siebie, tropy i inspiracje andragogiczne

18 Punktualność, cnota moralna czy balast perfekcjonizmu? Interdyscyplinarne ujęcie hermeneutyczne

19 Iskry (ze) światów możliwych. Marginesy „rozpakowanego, ciemnego dzieła” i jego literaturoznawcze przedłużenie (wokół koncepcji „ciemnych iskier” Krzysztofa Maliszewskiego)

20 rec: Szaleństwo pomagania – na marginesie książki Anny Rurki, Guya Hardy’ego, Christiana Defays’a Proszę, nie pomagaj mi! Paradoks pomocy narzuconej (esej recenzencki). Anna Rurka, Guy Hardy, Christian Defays: Proszę, nie p

21 rec: Artur Fabiś, Joanna K. Wawrzyniak, Agata Chabior: Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015, 367 s., ISBN 978-83-7850-873-1