„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 1 (24): Dziedzictwo materialne – biblioteki, muzea, stowarzyszenia

red. Karol Makles
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2017
ISSN: 
1505-4195
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
208
Wymiary: 
235 mm × 158 mm × 12 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Inne: 
bibliogr., fot., abstracts, key words, tab., rys., wykr.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, czasopismo
Język: 
polski
16,80 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 1 (24) (całość)

01 Księga Terra Mariana – wybitne zwierciadło historii i przedmiot badań

02 Ochrona dziedzictwa narodowego na przykładzie kolekcji duchownych w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

03 Narodowy Zasób Biblioteczny w świetle zmian prawnych

04 Muzealnictwo książki w Polsce – rozważania teoretyczne i rzeczywistość. Bibliologiczny rekonesans badawczy

05 „Spuścizna Rzeczpospolitej Obojga Narodów”. Polskie, litewskie i białoruskie dziedzictwo pozostałe po rodzinie Pusłowskich

06 Współczesna książka polska w zasobach Górnołużyckiej Biblioteki Naukowej w Görlitz

07 Geneza Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach i jego wkład w ratowanie pamięci o Żydach i kulturze żydowskiej

08 Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Materiały do bibliografii. Cz. 3: Li

09 spr_Hanna Bias: 65. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML (Rzym, 3–8 lipca 2016 r.)

10 spr_ Beata Starosta: V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy (Wrocław, 15–16 września 2016 r.)

11 spr_ Izabela Kochańczyk: 11. Forum Młodych Bibliotekarzy „W Bibliotece Wszystko Gra” (Opole, 15–16 września 2016 r.)

12 spr_ Magdalena Gapińska: XIV Ogólnopolska Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych „Biblioteka prawnicza jako warsztat pracy prawnika – badacza – naukowca” (Wa

13 spr_ Adriana Piechota: Narada problemowa poświęcona programowi szkoleniowemu Erasmus+ (Katowice, 26 września 2016 r.)

14 spr_ Weronika Pawłowicz: Konferencja „Książka dawna i jej właściciele” (Wrocław, 29 września–1 października 2016 r.)

15 spr_ Natalia Wilczek: Konferencja naukowa „Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej i Internetu” (Lublin, 6–7 paź

16 spr_ Katarzyna Janczulewicz: Ogólnopolska konferencja „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie” (Wrocław, 6–7 października 2016 r.

17 spr_ Jolanta Szulc: 22. Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Warszawa, 12–14 września 2016 r.)

18 spr_ Jolanta Szulc: Konferencja „Standard RDA – korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem” (Warszawa, 14 października 2016 r.)

19 rec_ Aleksandra E. Adamczyk: Nowe technologie w edukacji dla bezpieczeństwa: kształcenie w paradygmacie społeczeństwa informacyjnego i jego przyszłość / Małgorza