Wieki Stare i Nowe

Redaktor naczelny: 
Sylwester Fertacz
Zespół redakcyjny: 
Agata A. Kluczek
Sekretarz: 
Marcela Gruszczyk