Wieki Stare i Nowe

Lista recenzentów: 
prof. dr hab. Zbigniew Anusik (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. prof. UO Bogdan Cimała (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Edward Długajczyk (Muzeum Śląskie)
prof. dr hab. Tomasz Falęcki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
dr hab. prof. UŁ Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Danuta Kisielewicz (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Jan Kwak (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Michał Lis (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Bogdan Rok (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Joanna Rostropowicz (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Stanisław Senft (Instytut Śląski)
prof. dr hab. Jan Seredyka (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Dariusz Słapek (UMCS w Lublinie)
prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński)