Ecumeny and Law

Rada programowa: 
Leszek Adamowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) 
František Čitbaj (Prešovská Univerzita v Přesove) 
Andrzej Czaja, Bishop (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) 
Pavol Dancák (Prešovská Univerzita v Přesove) 
Alojzy Drożdż (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
Nicolae V. Dură (Universitatea Ovidius din Constanța) 
Ginter Dzierżon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 
Tomasz Gałkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 
Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski) 
Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 
Wojciech Hanc (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 
Marcin Hintz, Bishop (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) 
Janusz Kowal (Pontificia Università Gregoriana, Roma) 
Adrian Loretan (University of Lucerne, Switzerland) 
Damián Němec (Univerzita Palackého v Olomouci) 
Urszula Nowicka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) 
Theodosie Petrescu, Archbishop (Universitatea Ovidius din Constanța) 
Marek Petro (Prešovská Univerzita v Přesove) 
Wilhelm Rees (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) 
Gerda Riedl (Universität Augsburg) 
Peter Šturák (Prešovská Univerzita v Přesove) 
Peter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest) 
Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
Marek Jerzy Uglorz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)