Ecumeny and Law

Lista recenzentów: 
Pavel Ambros, Univerzita Palackého v Olomouci
Allesandro Dal Brollo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Edward Górecki, Univerzita Palackého v Olomouci
Grzegorz Grzybek, Uniwersytet Rzeszowski
Kathleen Haney (University of St. Thomas, Houston, USA)
Jorge Enrique Horta Espinoza, Pontificia Università Antonianum, Roma
Zbigniew Janczewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Przemysław Kantyka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Krzysztof Krzemiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jakub Kříž, CEVRO institut, Praha
Grzegorz Leszczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Jarosław Lipniak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Tomas Machula, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Piotr Majer, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Paweł Malecha, Pontificia Università Gregoriana, Roma
Roman Míčka, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Giuseppe Milan, Università degli Studi di Padova
Jana Moricová, Katolícka Univerzita v Ružomberku
Ewa Ogrodzka-Mazur, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sławomir Pawłowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Stanislav Přibyl, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Piotr Ryguła, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Mirosław Sitarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Piotr Skonieczny, Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Roma
Stanisław Sojka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Zbigniew Suchecki, Pontificia Facoltà Teologica di S. Bonaventura, Roma
Elżbieta Szczot, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Lucjan Świto, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Martin Uháľ, Katolícka Univerzita v Ružomberku
Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Warszawski
Kazimierz Wolsza, Uniwersytet Opolski
Wiesław Wójcik, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk