Mieczysław Stolarczyk

Mieczysław Stolarczyk, profesor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor czterech monografii i ponad 130 studiów i artykułów naukowych zamieszczonych w czasopismach specjalistycznych i w pracach zbiorowych; redaktor bądź współredaktor prawie 20 prac zbiorowych.

 

Zainteresowania badawcze: przede wszystkim polityka zagraniczna Niemiec i stosunki polsko-niemiecke, polityka zagraniczna Rosji i stosunki polsko-rosyjskie, problemy bezpieczeństwa w pozimnowojennej Europie, polityczne aspekty integracji w ramach Unii Europejskiej oraz tendencje ewolucji systemu międzynarodowego w wymiarze europejskim i globalnym w okresie pozimnowojennym.

 

Wybrane publikacje:

M. Stolarczyk: Stanowisko Polski wobec zagadnienia jedności i podziału Niemiec w latach 1944—1949. (Katowice 1989).

M. Stolarczyk: Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy ładów europejskich po drugiej wojnie światowej. (Katowice 1995).

M. Stolarczyk: Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko niemieckich w latach 1989—2009. (Katowice 2010).

M. Stolarczyk: Rosja w polityce zagranicznej Polski w latach 1992—2015. (Katowice 2016). [06.04.2017]