Danuta Gabryś-Barker

Danuta Gabryś-Barker – profesor w  Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z zakresu psycholingwistyki stosowanej, przyswajania języków oraz wielojęzyczności. Zajmuje się  kształceniem przyszłych nauczycieli języka angielskiego. [29.11.2023]

Lista publikacji