Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka. Tracing Tadeusz Sławek’s Routes

red. Piotr Bogalecki, red. Zbigniew Kadłubek, red. Alina Mitek-Dziemba, red. Karolina Pospiszil
Cena: 34,90 zł

Katowice 2020
ISBN 978-83-226-3983-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 71,40 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-226-3008-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki

red. Tomasz Gęsina, red. Zbigniew Kadłubek
Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-976-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-846-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 42,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-802-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 21,00 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-908-5
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 35,70 zł

Katowice 2016
ISBN 978-83-8012-413-4
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 39,90 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2179-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach

red. Piotr Bogalecki, red. Alina Mitek-Dziemba
Cena: 23,10 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2138-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 29,40 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-60406-24-3
Wydawca: Wydawnictwo FA–art

Strony