Denis Petau: "Carthaginenses. Kartagińczycy"

oprac. Iwona Słomak, tłum. Iwona Słomak
Cena: 64,90 zł

Katowice 2020
ISBN 978-83-226-3785-2
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 25,20 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3505-6
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Federico García Lorca – od symbolizmu do surrealizmu

oprac. Jacek Lyszczyna, tłum. Jacek Lyszczyna

Aleksander Wat: Notatniki

oprac. Adam Dziadek, oprac. Jan Zieliński
Cena: 21,00 zł

Katowice 2019
ISBN 978-83-226-3467-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 88,20 zł

Warszawa 2015
ISBN 978-83-64703-29-4
Wydawca: Wydawnictwo IBL PAN

Antoni Stabik: Wiersze. Wspomnienia z podróży

Antoni Stabik, oprac. Jacek Lyszczyna

Niedrukowane dramaty Gabrieli Zapolskiej. T. 1: „Nerwowa awantura” oraz „Pariasy”. T. 2: „Carewicz” i „Asystent”

red. Jan Jakóbczyk, współudz. Krystyna Kłosińska, współudz. Krystyna Kralkowska-Gątkowska, współudz. Jerzy Paszek, współudz. Magdalena Piekara
Cena: 21,00 zł

Katowice 2013
ISBN 978-83-226-2207-0
Wydawca: Wydawnictwo UŚ

Cena: 54,60 zł

Katowice 2012
ISBN 978-83-226-2071-7
Wydawca: Wydawnictwo UŚ