Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych

Czasopismo „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (PERSON), którego redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Zenon Gajdzica, zostało zarejestrowane w 2014 roku, po przekształceniu z serii wydawniczej o tym samym tytule.

Periodyk ukazuje się nieprzerwanie od 2007 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem Czytelników z uwagi na współczesną tematykę, renomowanych Autorów oraz cykliczność publikacji.

Podejmowana tematyka obejmuje rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań, a także rekomendacje dobrych praktyk i recenzje polecanych książek, ściśle związanych z zagadnieniami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.

Celem czasopisma jest zbiór oraz integracja wiedzy o niepełnosprawności, a także prezentacja badań nad rozwojem i dynamiką zmian w zakresie rehabilitacji, edukacji
i funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych. Poszukiwania badawcze obejmują  różne dyscypliny naukowe (m.in. pedagogikę, pedagogikę specjalna, psychologię, fizjoterapię, socjologię, politykę społeczną, medycynę, prawo, etykę).

Pierwotną (preferencyjną) wersją czasopisma jest wersja papierowa.

Szegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.problemy.edukacji.us.edu.pl.