„Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 1 (32): Terapia pedagogiczna

red. Adam Stankowski
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2009
ISSN: 
0137-706X
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
276
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 14 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Inne: 
bibliogr., rys., tab., wykr.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, czasopismo
Język: 
polski
31,50 zł

Opis

Wersja on-line

Artykuły zawarte w publikacji dostępne są też w wersji elektronicznej:

Central and Eastern European Online Library: www.ceeol.com

 

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

„Chowanna” 2009, R. 52 (65), T. 1 (32): Terapia pedagogiczna (całość)

01 Terapia pedagogiczna - wprowadzenie

02 O wartościach terapeutycznych w praktyce wychowawczej pedagoga specjalnego

03 Pomysły interpretacyjne a wartości (na przykładzie baśni)

04 Zastosowanie programu ART w pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną

05 Nuuuda... w chorobie. Humor sytuacyjny jako antidotum na nudę

06 Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem psa

07 Malowane słowem, gestem i oddechem..., czyli koloroterapia na zajęciach terapeutyczno-rewalidacyjnych

08 Konferencja jako metoda wspierająca osiąganie niezależności oraz forma wyrażania oczekiwań przez młodzież niepełnosprawną intelektualnie

09 Optymizm dyspozycjonalny młodzieży niepełnosprawnej - wybrane konteksty

10 Uwarunkowania i tendencje do brutalizacji zachowań dzieci i młodzieży (w okresie transformacji ustrojowej w Polsce)

11 Realizacja potrzeby kontaktu dziecka niepełnosprawnego z dzieckiem zdrowym w warunkach szkoły integracyjnej

12 Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych - (sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka innego)

13 Jakość i zakres funkcjonowania systemu opieki logopedycznej w ocenach nauczycieli, logopedów i rodziców

14 Typologia polskich wolontariuszy według systemu wartości-możliwości spójnego referencyjnego układu czynności pomagania

15 Porównanie systemów kształcenia pedagogów specjalnych w polskich i słowackich szkołach wyższych

16 Recenzje