Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych

Kontakt: 

Redakcja Czasopisma
„Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”
Uniwersytet Śląski
Ul. Bielska 62 pok. 250
43-400 Cieszyn
Polska

Adres e-mail:  problemy.edukacji@us.edu.pl
Adres e-mail Sekretarza:  ilona.fajfer-kruczek@us.edu.pl

Tel. stacjonarny: (+48) 33 8546200
Fax: (+48) 33 8546101