Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych

Procedura recenzowania: 

Zasady recenzowania

  1. Teksty wstępnie przyjęte do publikacji podlegają ocenie dwóch niezależnych recenzentów zgodnie z zasadą double-blind review. Szczegółowe zasady procedury recenzowania oparte są o wytyczne ministerialne oraz o Kodeks etyki pracownika naukowego, przygotowany przez Komisję do spraw etyki w nauce PAN, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne PAN 13 grudnia 2012 r.
  2. Zespół Redakcyjny informuje autorów o treści  recenzji i prosi o ustosunkowanie się do nich, po czym podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu tekstu do publikacji. Na tym etapie procedury wydawniczej autor ma obowiązek przesłać pisemne oświadczenie o oryginalności tekstu na adres Redakcji lub Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
  3. Lista recenzentów prezentowana jest w ostatnim tomie/numerze dla danego roku, a także znajduje się na niniejszej stronie internetowej

Lista recenzentów:

Józef Binnebesel, Stanisława Byra, Maria Chodkowska, Ingrid Emmerová, Beata Jachimczak, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Aniela Korzon, Amadeusz Krause, Piotr Majewicz,  Andrzej Radziewicz-Winnicki, Bernadeta Szczupał, Grzegorz Szumski, Janina Wyczesany, Anna Zamkowska, Jolanta Zielińska, Teresa Żółkowska

 

 [1]  Redakcja ma prawo do skracania i korekty wydawniczej nadesłanych tekstów. Redakcja nie odsyła niepublikowanych tekstów.