Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych

Redaktor naczelny: 
Zenon Gajdzica
Zespół redakcyjny: 
Anna Klinik (z-ca redaktora naczelnego)
Jerzy Rottermund (z-ca redaktora naczelnego)
Adam Mikrut (redaktor statystyczny)
Anna Krotofil (redaktor językowy)
Agata Cienciała (redaktor językowy)
Petr Franiok (redaktor językowy)
Ladislav Horňák (redaktor językowy)
Sylwia Wrona (redaktor tematyczny)
Dorota Prysak (redaktor tematyczny)
Magdalena Bełza (redaktor tematyczny)
Sekretarz: 
Ilona Fajfer-Kruczek