Słowo i tekst. T. 3: Mentalność etniczna i kulturowa

red. Piotr Czerwiński, red. Ewa Straś
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2011
ISBN: 
978-83-226-1975-8
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
232
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 13 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 2820
Inne: 
streszcz., rez., summ.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa, wielotomowe
Język: 
polski, rosyjski
23,10 zł

Opis

Wersja on-line

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Słowo i tekst. T. 3: Mentalność etniczna i kulturowa (całość)

01 Czełowiek kak riepriezientant: pozicyi, miesta i roli w powiesti I. Panajewa "Aktieon"

02 Oppozicyja ‹‹swoj›› / ‹‹czużoj›› w powiestiach Walentina Rasputina (w originale i pieriewodie na polskij i czeszskij jazyk)

03 Generalizacja w stereotypie na przykładzie aforyzmów (rosyjsko-polska konfrontacja)

04 Siemantika ‹‹wstrieczi›› w prostranstwiennoj modieli mira słowackoj skazki

05 Dzień świętego Marcina w zwyczajach i obrzędach polskich (na przykładzie polskich paremii)

06 Konflikty zbrojne a mentalność narodowa Polaków i Rosjan

07 Priedstawlenije o nasiekomych w jazykowom soznanii polakow i russkich

08 Sopostawitielnyj analiz tiekstow posłowic i pogoworok (iwrit-russkije parałleli)

09 Niemieckije tiekstowyje ekwiwalenty russkich distributiwnych głagołow

10 Aspekt językowy, kulturowy i etniczny jako wyzwanie dla tłumacza (na podstawie analizy tłumaczenia wybranych dzieł literackich)

11 Gienieticzeskaja i kulturnaja ewolucyja w czełowieczeskom poznanii

12 Wpływ uczenia się języka ukraińskiego na postrzeganie Ukrainy i Ukraińców

13 Funkcje przysłów w integrowaniu treści kształcenia polonistycznego

14 "Biesłan" i "Dubrowka" oczami rosyjskich mediów

15 Szutliwyje wyskazywanija kak sposob charaktierictiki lic w russkich i polskich bracznych objawlenijach w Intiernietie

16 Osobiennosti otobrażenija diejstwitielnosti w jazykowom podstandartie (na matieriale oboznaczenij wora w russkom i polskom ugołownych żargonach)

17 Wierbalizirowannyje priedstawlenija o czużych etnosach (na matieriale sowriemiennogo russkogo i ukrainskogo slenga)

18 Expressiva w rosyjskim i polskim słownictwie sztuk scenicznych