Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki

red. Dariusz Rott, red. Piotr Wilczek, współudz. Beata Stuchlik-Surowiak
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2011
ISBN: 
978-83-226-1901-8
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
328
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 23 mm
Oprawa: 
twarda, szyta, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 2824
Inne: 
bibliogr., aneks, indeks, wklejka, fot.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa, księga pamiątkowa
Język: 
polski
39,90 zł

Opis

Wersja on-line

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Liber amicorum Professoris Ioannis Malicki (całość)

01 Geneza i rozwój filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

02 Ambiwalencje znaczeń. O językowych eksperymentach sowizdrzałów

03 Historycyzm jako próba oceny Kościoła w Młodej Polsce

04 "Pan Cogito o cnocie" Zbigniewa Herberta wobec tradycji aretologicznej. Próba ponownej lektury

05 Kreując Mesjasza. Wokół "Pasji i potępienia doktora Fausta" Jerzego S. Sity

06 Informacje gramatyczne w "Słowniku języka polskiego" Lindego

07 Staropolskie inskrypcje — jedna z form sztuki przekonywania

08 Święte, świątobliwe i światowe. O kobietach w polskich klasztorach barokowych

09 "Tu można dostać >>Joanny Pokład<<. Tudzież za darmo na głowę okład". O Morcinkowej "Księdze gości"

10 Hojna dłoń czy "skurczona ręka"? O materialnych aspektach mecenatu staropolskiego

11 Dzieje Joanny Schaffgotsch na szkle malowane

12 Ostatnia ułańska szarża. O wierszu Zdzisława Stroińskiego ["Trzask karabinów"]

13 Kwintylianowskie rozumienie retoryki — przeoczona definicja

14 Czarnoleska rzecz Norwida

15 Lata dwudzieste, lata trzydzieste… w kawiarniach i kabaretach przedwojennych Katowic

16 Ideowe oraz ikoniczne determinanty życia teatralnego na Górnym Śląsku w latach 1945—1955 na tle odmienności jego tradycji sprzed roku 1939

17 Miejsce "Obleżenia Jasnej Góry Częstochowskiej" w rozwoju polskiej epiki barokowej

18 Silesiana wśród odnalezionych książek ze zbioru ks. Emila Szramka

19 Ślady tradycji trzynastozgłoskowca w tomiku "Chwila" Wisławy Szymborskiej

20 O "Prawdziwej Jedzinej"… — jednym z najstarszych zabytków piśmiennictwa katolickiego na Śląsku Cieszyńskim

21 Kalwiński epizod w dziejach wilamowskiej parafii i jej proboszcza

22 Miejsce gazet ulotnych w historii polskiej prasy

23 Józef Wereszczyński i Marcin Bielski. Wstęp do "większej całości"

24 Zapomniany bibliograf pisarzy polskich z 1628 roku Jan Innocenty Petrycy

25 "Poseł krotochwilny Mac Lac" — spóźnione echo sowizdrzalskiej muzy czy przewrotny figiel weselnego gościa?

26 Koncept w ramie literackiej "Nowych Aten" ks. Benedykta Chmielowskiego (na przykładzie karty tytułowej dzieła)

27 Aneks. Aforyzmy i refleksje o bibliotekach i bibliotekarzach