Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk)

red. Łukasz Tomczyk, red. Anna Zawada
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2013
ISBN: 
978-83-226-2131-8
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
wyczerpany (wersja papierowa)
Liczba stron: 
264
Wymiary: 
246 mm × 171 mm × 21 mm
Oprawa: 
twarda, szyta, folia matowa, lakier wybiórczy
Numer pracy: 
PN 2999
Inne: 
bibliogr., wklejka, abstracts, key words, kolorowe wykr., tab., rys.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa, pokonferencyjna
Język: 
czeski, niemiecki, polski
33,60 zł

Opis

Wersja on-line

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Seniorzy w środowisku lokalnym (badania empiryczne i przykłady dobrych praktyk) (całość)

01 Transrationale Geragogik — eine Perspektive für Kultur-und Bildungsarbeit mit älteren Menschen

02 Kreatywne starzenie się. Przykłady zagranicznych i polskich zaleceń i praktyk

03 Wstęp do lokalnej polityki społecznej wobec starości — diagnoza w środowisku wielkomiejskim na przykładzie Częstochowy

04 Problemy społeczne starszych mieszkańców Tarnobrzega

05 Dokumenty pamiętnikarskie źródłem wiedzy o życiu seniorów w okresie młodszoszkolnym w latach 1939—1956

06 "Człowiek, który nic nie działa, to tak, jakby nie istniał". Aktywność społeczno-kulturalna starszych Ślązaków w Polsce i w Niemczech

07 Ewolucja możliwości edukacyjnych seniorów — mieszkańców Piły (1977—2011)

08 Uniwersytet trzeciego wieku jako miejsce aktywizacji i zaspokajania potrzeb edukacyjnych seniorów na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach

09 Dla kogo i po co? Społeczne konteksty funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku na przykładzie Jaworznickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

10 Z doświadczeń uniwersytetów trzeciego wieku w Cieszynie i w okolicy

11 Człowiek stary jako "Inny" — źródła, przejawy dyskryminacji i marginalizacji

12 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów na przykładzie miasta Chorzów

13 Dysfunkcje, trudności i tematy tabu, czyli o "ukrytych" stronach domów pomocy społecznej

14 Komunitní péče v pobytové službě pro seniory: podpora kvality života ve stáří

15 Udział zakonów w opiece nad seniorami i chorymi. Na przykładzie działalności Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Pszczynie

16 Klub Seniora społeczności żydowskiej w Krakowie