Sarmackie theatrum. T. 7: W kręgu rodziny i prywatności

red. Mariola Jarczykowa, red. Renata Ryba
Miejsce wydania: 
Katowice
Rok wydania: 
2014
ISBN: 
978-83-8012-296-3
Wydawca: 
Wydawnictwo UŚ
Nakład: 
dostępny (wersja papierowa)
Liczba stron: 
328
Wymiary: 
240 mm × 168 mm × 18 mm
Oprawa: 
broszurowa, klejona, folia błyszcząca
Numer pracy: 
PN 3233
Inne: 
indeks osobowy, summ., rés.
Wydanie: 
1
Rodzaj publikacji: 
e-book, praca zbiorowa, wielotomowe
Język: 
polski
31,50 zł

Opis

Wersja on-line

Kup lub wypożycz na ibuk.pl całość lub część:

Sarmackie theatrum. T. 7: W kręgu rodziny i prywatności (całość)

01 Oficjalność prywatności rodziny możnowładczej w Rzeczypospolitej XVI wieku

02 O literackich wizerunkach ojców renesansowych pisarzy

03 Piotr Skarga o więzach rodzinnych w kazaniach na pogrzebach polskich królowych

04 Publica et privata. Śląska rodzina mieszczańska w XVI i XVII wieku

05 Mieszczańskie mowy weselne ze Lwowa

06 Gody podsłuchane. O "Weselu towarzyskim" Olbrychta Karmanowskiego

07 Przysłowia "są jakoby szpikiem niejakim bystrego rozumu i głębokiego dowcipu ludzkiego". Nieznane wydanie "Przypowieści polskich, od Solomona Rysińskiego zebranych..."

08 "Domowy nieprzyjaciel" — Radziwiłłowie i Sapiehowie w świetle utworów okolicznościowych z XVII wieku

09 Rywalizacja Radziwiłłów o rękę Katarzyny Potockiej w piśmiennictwie z XVII i XIX wieku

10 Zelotypia jako grzech śmiertelny: Antoniego Węgrzynowicza kazanie o nieuzasadnionej zazdrości w małżeństwie

11 Wizerunek rodziny katolickiej w świetle "Nauki o spowiedzi". Zarys problematyki

12 Dom i świat. Prywatność domu klasztornego w świetle kroniki karmelitanek bosych klasztoru św. Józefa w Lublinie i tekstów regulujących ich życie w Karmelu

13 O syna "postanowieniu" i postanowieniach. Modelowe relacje rodzinne w świetle wzorów epistolograficznych w XVII i XVIII wieku

14 Jan Sobieski jako ojciec w świetle "Listów do Marysieńki"

15 Rodzinne i środowiskowe uwarunkowania natury oraz losów Alberta Potockiego w świetle przekazów pamiętnikarskich

16 Osiemnastowieczne modlitwy panien i niewiast różnego stanu w intencji męża

17 Oświeceniowa muza w darze dzieciom i młodym solenizantom

18 Obyczaje w życiu familijnym polskich elit schyłku XIX stulecia (w świetle rodzinnej korespondencji Pawlikowskich)