Jolanta Latkowska

Jolanta Latkowska, doktor nauk humanistycznych w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania badawcze dotyczą zjawiska dwujęzyczności, ze szczególnym uwzględnieniem procesów przyswajania języka drugiego (obcego), zjawiska utraty języka rodzimego, zapożyczeń językowych, relacji pomiędzy myślą a językiem oraz psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji bilingwizmu. Obowiązki dydaktyczne Autorki obejmują, między innymi, prowadzenie zajęć z metodyki nauczania języka angielskiego, co umożliwia jej połączenie wiedzy teoretycznej i badawczej z praktyką dydaktyczną. [23.03.2013]

Wybrane publikacje:

Cross-Linguistic conceptual influence from a blingual perspective: In search of research paradigm [w:] J. Arabski and A. Wojtaszek (eds.). 2010. Neurolinguistic and Psycholinguistic Perspectives on SLA. Bristol: Multilingual Matters LTD.

Aspekty teorii względności w dyskusji nad strukturą słownika umysłowego osób dwujęzycznych [w:] J. Nijakowska (red.). 2010. Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym. Kraków: Tertium.

On the Representations of Motion Events: Perspectives from L2 Research [w:] M. Pawlak and J. Bielak (eds.). 2011. Discourse and Translation Studies, Second Language Learning and Teaching. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.