Kontakt

Godziny kontaktowe z dyrekcją Wydawnictwa UŚ

 

Dyrektor Wydawnictwa UŚ dr hab. Paweł Jędrzejko   e-mail: pawel.jedrzejko@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56
godziny kontaktowe w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 po telefonicznym lub e-mailowym umówieniu spotkania:
a) przez Sekretariat WUŚ (+48323592056)
b) lub osobiście (+48534534301), pawel.jedrzejko@us.edu.pl
poniedziałek, czwartek, piątek 14:00 – 16:00
w sytuacjach awaryjnych – zawsze.

 

Uwaga:

1) w kwestiach dotyczących procesu wydawniczego prosimy o bezpośredni kontakt z Zastępcą Dyrektora do spraw Procesu Wydawniczego i Cyfryzacji, panią mgr Olgą Nowak (e-mail: olga.nowak@us.edu.pl; tel. 32 359 23 31);

2) w kwestiach dotyczących czasopism prosimy o bezpośredni kontakt z panią mgr Barbarą Malską (e-mail: barbara.malska@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82);

3) w kwestiach dotyczących finansów i obiegu dokumentów finansowych prosimy o bezpośredni kontakt z Zastępcą Dyrektora do spraw Finansowych, panią mgr Beatą Klytą (e-mail: beata.klyta@us.edu.pl; tel. 32 359 15 70);

4) w kwestiach dotyczących publikacji poza WUŚ i procedur „wyprowadzania” środków finansowych poza UŚ prosimy o bezpośredni kontakt z Sekretarzem Wydawnictwa UŚ, panią mgr Katarzyną Kondracką (e-mail: katarzyna.kondracka@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; faks 32 359 20 57).

 

 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 12B

40-007 Katowice

 

Sekretariat
tel. 32 359 20 56

faks 32 359 20 57

 

Zamówienia

tel. 32 359 16 03 (kontakt telefoniczny w godzinach: 11:00-15:30)

faks 32 359 20 57

e-mail: zamowienia.wydawnictwo@us.edu.pl