Pracownicy

p.o. Dyrektora

Beata Klyta  e-mail: beata.klyta@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56

 

Zastępca Dyrektora

ds. procesu wydawniczego i digitalizacji:
Olga Nowak  e-mail: olga.nowak@us.edu.pl; tel. 32 359 23 31

 

p.o. Sekretarza Wydawnictwa

Katarzyna Kondracka   e-mail: katarzyna.kondracka@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; faks 32 359 20 57

Sekretariat

Ewa Łosik   e-mail: ewa.losik@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; faks 32 359 20 57
Danuta Stencel   e-mail: danuta.stencel@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; faks 32 359 20 57

Redaktor Naczelny

Małgorzata Pogłódek   tel. 32 359 18 15

Zespół redakcyjny

Magdalena Białek   e-mail: magdalena.bialek@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94

Aleksandra Gaździcka   e-mail: aleksandra.gazdzicka@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94

Barbara Jagoda   e-mail: barbara.jagoda@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94

Barbara Konopka   e-mail: barbara.konopka@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82

Barbara Malska   e-mail: barbara.malska@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82

Gabriela Marszołek   e-mail: gabriela.marszolek@us.edu.pl; tel. 32 359 18 60

Michał Noszczyk   e-mail: michal.noszczyk@us.edu.pl; tel. 359 19 89

Agnieszka Plutecka   e-mail: agnieszka.plutecka@us.edu.pl; tel. 32 359 16 36

Joanna Szewczyk   e-mail: joanna.szewczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82

Magdalena Starzyk   e-mail: magdalena.starzyk@us.edu.pl; tel 32 359 19 90

Barbara Todos-Burny   e-mail: barbara.todos-burny@us.edu.pl; tel. 32 359 19 90

Katarzyna Więckowska   e-mail: katarzyna.wieckowska@us.edu.pl; tel. 32 359 16 36

Krystian Wojcieszuk   e-mail: krystian.wojcieszuk@us.edu.pl; tel. 32 359 19 90 

Redakcja techniczna i korekta

Paulina Dubiel   e-mail: paulina.dubiel@us.edu.pl; tel. 32 359 17 58

Małgorzata Pleśniar   e-mail: malgorzata.plesniar@us.edu.pl; tel. 32 359 17 58

Lidia Szumigała   tel. 32 359 19 89

Pracownia Składu Komputerowego

Bogusław Chruściński   e-mail: boguslaw.chruscinski@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00

Grażyna Szewczyk  e-mail: grazyna.szewczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00

Edward Wilk   e-mail: edward.wilk@us.edu.pl; tel. 33 854 64 37

Marek Zagniński   e-mail: marek.zagninski@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00

Alicja Załęcka   e-mail: alicja.zalecka@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00

Zespół poligrafii i kolportażu

Karina Borecka   e-mail: karina.borecka@us.edu.pl; tel. 32 359 16 03 (kontakt telefoniczny w godzinach: 11:00-15:30)

Ligia Dziadas   e-mail: ligia.dziadas@us.edu.pl; tel. 32 359 18 60

Anna Sońta   e-mail: anna.sonta@us.edu.pl; tel. 32 359 18 60

Marzena Marczyk   e-mail: marzena.marczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 18 60