Pracownicy

Dyrekcja Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

 

Dyrektor Wydawnictwa

Beata Klyta, dyrektor.wydawnictwo@us.edu.pl; pok. 1.3.
godziny przyjęć interesariuszy: poniedziałek-piątek: 11.30-14.30
 

Zastępca dyrektora ds. procesu wydawniczego

Marta Tomczok, marta.tomczok@us.edu.pl

 

Zastępca dyrektora ds. finansów

Joanna Zwierzyńska, joanna.zwierzynska@us.edu.pl; tel. 32 359 15 70, pok. 1.5.
 

 

Zespół redaktorsko-korektorski

 

Redaktorzy inicjujący

Telefon do pokoju redaktorów inicjujących: 32 369 20 56

Przemysław Pieniążek, przemyslaw.pieniazek@us.edu.pl; tel. 572 561 241; ul. Bankowa 14, p. 230

Anna Pilśniak, anna.pilsniak@us.edu.pl, tel. 504 800 234; ul. Bankowa 14, p. 230

Paweł Radek, pawel.radek@us.edu.pl; tel. 572 561 228; ul. Bankowa 14, p. 230

 

Redaktorki i redaktorzy

Aleksandra Bibrzycka, aleksandra.gazdzicka@us.edu.pl.

Barbara Jagoda, barbara.jagoda@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94, pok. 3.1.

Tomasz Kalaga, tomasz.kalaga@us.edu.pl.

Barbara Konopka, barbara.konopka@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82, pok. 2.2A.

Magdalena Kopeć, magdalena.kopec@us.edu.pl.

Gabriela Marszołek-Kalaga, gabriela.marszołek@us.edu.pl.

Olga Nowak, olga.nowak@us.edu.pl.

Magdalena Pache, magdalena.pache@us.edu.pl.

Anna Piwowarczyk, anna.piwowarczyk@us.edu.pl.

Agnieszka Plutecka, agnieszka.plutecka@us.edu.pl.

Joanna Szewczyk, joanna.szewczyk@us.edu.pl.

Katarzyna Szkaradnik, katarzyna.szkaradnik@us.edu.pl.

Katarzyna Więckowska, katarzyna.wieckowska@us.edu.pl.

Krystian Wojcieszuk, krystian.wojcieszuk@us.edu.pl.

 

Redaktorka techniczna i korektorki

Małgorzata Pleśniar, malgorzata.plesniar@us.edu.pl.

Adriana Szaforz, adriana.szaforz@us.edu.pl

Marzena Marczyk, marzena.marczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 17 58, pok. 2.5.

 

Zespół wydawniczy

 

Koordynatorki wydawnicze

Monika Gromek - koordynatorka ds. OJS; koordynator.ojs@us.edu.pl;  pok. 2.3.

Alicja Uthke - koordynatorka ds. monografii; alicja.uthke@us.edu.pl; pok. 2.2B.

 

 

Pracownia Składu Komputerowego

Paulina Dubiel, paulina.dubiel@us.edu.pl;

Tomasz Kiełkowski, tomasz.kiełkowski@us.edu.pl;

Ireneusz Olsza, ireneusz.olsza@us.edu.pl;

Marek Zagniński, marek.zagninski@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00, pok. 3.2A.

 

Sekretariat

Jan Zwierzyński, jan.zwierzynski@us.edu.pl; tel. 359 21 77, pok. 1.2.

 

 

Zespół administracyjno-dystrybucyjny

Aneta Dymarek, aneta.dymarek@us.edu.pl; tel. 32 359 17 58, pok. 2.5.
Ligia Dziadas, ligia.dziadas@us.edu.pl; tel. 32 359 19 89, pok. 2,4.
Filip Rudyk, filip.rudyk@us.edu.pl; tel. 572 561 188, pok. 3.3.
Tomasz Tomczuk, tomasz.tomczuk@us.edu.pl; tel. 32 359 19 89, pok. 2,4.
Aleksander Zając, aleksander.zajac; tel. 501 44 28 61, magazyn WUŚ (Bankowa 14, pok. 309).
Marcin Zawiliński, marcin.zawilinski@us.edu.pl; tel. 32 359 21 77, pok. 1.2.