SERIE WYDAWNICZE

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Biologia: prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko

 

Wydział Filologiczny

Nauka o Książce i Bibliotece: prof. dr hab. Teresa Wilkoń

Niemiecka Literatura Kobiet: prof. dr hab. Renata Dampc-Jarosz

Nauka o Informacji: prof. dr hab. Diana Pietruch-Reizes

Historia Literatury Polskiej: prof. zw. dr hab. Marek Piechota

Historia Literatur Słowiańskich: prof. dr hab. Piotr Fast

Historia Literatur Obcych: prof. dr hab. Magdalena Wandzioch

Językoznawstwo Polonistyczne IJP: prof. dr hab. Bożena Witosz

Językoznawstwo Neofilologiczne: dr hab. Bożena Cetnarowska

Językoznawstwo Słowiańskie: prof. dr hab. Henryk Fontański

Dydaktyka Języka i Literatury Polskiej: prof. dr hab. Ewa Jaskółowa

Filologia Klasyczna: prof. dr hab. Anna Kucz

Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców: prof. dr hab. Romuald Cudak

Język Artystyczny: prof. dr hab. Bożena Witosz

Studia o Kulturze: prof. dr hab. D. Wężowicz-Ziółkowska

Komparatystyka Literacka i Kulturowa: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek

Bibliotheca Alia Universa: prof. dr hab. Marek Pytasz

Poemata Inuenti Aevi: prof. zw. dr hab. Marian Kisiel

Silesia Translata: dr hab. Robert Rduch

Bibliotheca Byzantina: prof. dr hab. Przemysław Marciniak

Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich: dr hab. Leszek Małczak

Biblioteka Pisarzy Antycznych: prof. dr hab. Tomasz Sapota

Edytorstwo Naukowe: prof. dr hab. Mariola Jarczykowska

 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Nauka o Materiałach: dr hab. Piotr Kwapuliński

Informatyka i Inżynieria Biomedyczna: dr hab. prof. UŚ Piotr Porwik

Technika: dr hab. prof UŚ Jan Ilczuk

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Matematyka: prof. dr hab. Maciej Sablik

Fizyka: dr hab. prof. UŚ Jan Kisiel

Chemia: dr hab. prof. UŚ Piotr Kuś

 

Wydział Nauk o Ziemi

Nauki o Ziemi: prof. dr hab. Mariusz Rzętała

 

Wydział Nauk Społecznych

Filozofia: prof. dr hab. Dariusz Kubok

Historia: prof. dr hab. Sylwester Fertacz

Nauki Polityczne: prof. dr hab. Mariusz Kolczyński

Socjologia: prof. dr hab. Tomasz Nawrocki

Mentibus Memoratis: prof. dr hab. Antoni Barciak

Turystyka Historyczna: dr hab. Krzysztof Nowak i dr hab. Zbigniew Hojka

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika: dr hab. prof. UŚ Ewa Wysocka

Psychologia: dr hab. Irena Pilch

 

Wydział Prawa i Administracji

Prawo: dr hab. Andrzej Matan

Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis: dr hab. Andrzej Matan

 

Wydział Radia i Telewizji

Telewizja, Radio, Film: dr hab. prof. UŚ Piotr Ślęzak

 

Wydział Teologiczny

Prace Wydziału Teologicznego UŚ: ks. prof. dr hab. Józef Budniak

 

Szkoła Zarządzania

Zarządzanie i Technologie Informacyjne: prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik

 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji: dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik

Biblioteka Polskiego Atlasu Etnograficznego: –

 

Wydział Artystyczny

Sztuka i Dydaktyka: –

Muzyka: dr hab. Bogumiła Mika

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: mgr Ryszard Kalamarz