SERIE WYDAWNICZE

Biblioteka Pisarzy Antyku

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo,
- redaktor serii: dr hab. Tomasz Sapota,
- kontakt: tomasz.sapota@us.edu.pl
- opis serii: W serii ukazują się monograficzne opracowania tekstów rzymskich i greckich, nietłumaczonych dotąd na polski lub słabo znanych z przestarzałego przekładu. Obok naukowego studium dzieła oraz obszernego komentarza, każdy tom zawiera tekst oryginalny w postaci naukowej, nowatorskiej edycji lub krytycznego odczytania wzorcowych wydań dzieła. W każdym tomie znajduje się też współczesne polskie tłumaczenie antycznego utworu. Celem serii jest udostępnienie polskim odbiorcom ważnych dzieł klasycznych w nowoczesnym, krytycznym odczytaniu.

.

Kultury i Literatury Mniejsze

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo,
- redaktor serii: dr hab. Leszek Drong, prof. UŚ,
- kontakt: leszek.drong@us.edu.pl
- opis serii: W serii publikowane są prace naukowe poświęcone tematyce kultur i literatur mniejszościowych oraz postzależnościowych, a także tych społeczności lub wspólnot językowych i kulturowych, o których wiedza i świadomość czytelnika może być znikoma ze względu na status peryferyjny, „zaledwie” regionalny (w odróżnieniu od np. narodowego). Przykładem takiej kultury mogłaby być kultura szkocka lub katalońska jako odrębne zarówno pod względem tożsamości historycznej, jak i w dużym stopniu językowej.

.

Oikos. Komparatystyka literacka i kulturowa

- wiodące dyscypliny naukowe serii: nauki o kulturze i religii, literaturoznawstwo,
- redaktorka serii: prof. dr hab. Aleksandra Kunce,
- kontakt: aleksandra.kunce@us.edu.pl
- opis serii: Komparatystyka wyrasta z chęci uznania powinowactwa sztuk. Ten trop pozwala na wiązanie porządków kulturowych, wirtualnych śladów i fragmentów tekstów kultury, powracających obrazów, idei, doświadczeń, więzi, miejsc i przemian, aby prowadzić dialog z domem, miejscem, tym, co okoliczne i wędrowne. Oikos, jako zadanie dla poszukiwań komparatystycznych, wiąże miejsce z byciem na uboczu, w ruchu oddalania się od centrum i pochopnej wiedzy/władzy, jest powrotem do doświadczenia tego, co bliskie i dalekie jednocześnie, w obliczu splątanych okoliczności, w których jest konstruowana nasza tożsamość.

 

Phantasticus

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii (szczególnie w zakresie filmoznawstwa)
- redaktor serii: dr hab. Katarzyna Gadomska, prof. UŚ,
- kontakt: katarzyna.gadomska@us.edu.pl
- opis serii: Phantasticus jest serią tematyczną, w której mogą być wydawane monografie, indywidualne i zbiorowe, poświęcone szeroko rozumianej fantastyce: grozie, horrorowi, fantasy, fantastyce naukowej, nadnaturalności w literaturze i kinie. Phantasticus chce być platformą wymiany refleksji nad teorią klasycznej i współczesnej fantastyki w ujęciu interdyscyplinarnym i transmediatycznym. Phantasticus zaprasza do publikacji badaczy w/w zjawisk — literaturoznawców neofilologów, polonistów oraz krytyków kinowych.

 

Zapowiedzi nowych serii:

Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich
Dziennikarstwo i Komunikacja Medialna
Edytorstwo Naukowe
Historia i Teoria Kultury
Historia Polski Ludowej
Interdyscyplinarne Badania nad Humorem
Jednostki języka w systemie i w tekście
Językoznawstwo Słowiańskie
Laboratorium Kultury
Niemiecka literatura kobiet
Niemieckojęzyczni pisarze Górnego Śląska w przekładzie
Materiały Funkcjonalne
Miasto Metropolia
Studia Philosophica Silesiena
Współczesne badania nad dyskursem

 

[informacje o kolejnych seriach - w przygotowaniu]