SERIE WYDAWNICZE

Wydział Artystyczny

Muzyka: dr hab. Bogumiła Mika

Sztuka i Dydaktyka: dr Karolina Tomczak

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Biologia: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis: dr hab. Agnieszka Pieńczak

Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji: dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik

Biblioteka Polskiego Atlasu Etnograficznego: –

 

Wydział Filologiczny

Biblioteka Pisarzy Antycznych: prof. UŚ dr hab. Tomasz Sapota

Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich: dr hab. Leszek Małczak

Bibliotheca Alia Universa: prof. dr hab. Marek Pytasz

Bibliotheca Byzantina: prof. dr hab. Przemysław Marciniak

Dydaktyka Języka i Literatury Polskiej: prof. dr hab. Ewa Jaskółowa

Edytorstwo Naukowe: prof. dr hab. Mariola Jarczyk

Filologia Klasyczna: prof. dr hab. Anna Kucz

Historia i Teoria Kultury: dr hab. Anna Gomóła

Historia Literatur Obcych: dr hab. Magdalena Zdrada-Cok

Historia Literatury Polskiej: prof. zw. dr hab. Marek Piechota

Historia Literatur Słowiańskich: prof. dr hab. Piotr Fast

Język Artystyczny: prof. dr hab. Artur Rejter

Językoznawstwo Neofilologiczne: dr hab. Bożena Cetnarowska

Językoznawstwo Polonistyczne: dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak

Językoznawstwo Słowiańskie: dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik

Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców: prof. dr hab. Jolanta Tambor

Kultury i literatury mniejsze: dr hab. Leszek Drong

Komparatystyka Literacka i Kulturowa: prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek

Laboratorium Kultury: dr Adam Pisarek

Nauka o Informacji: prof. dr hab. Diana Pietruch-Reizes

Nauka o Książce i Bibliotece: prof. dr hab. Teresa Wilkoń

Niemiecka Literatura Kobiet: prof. dr hab. Renata Dampc-Jarosz

Poemata Inuenti Aevi: prof. zw. dr hab. Marian Kisiel

Studia o Kulturze: dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Silesia Translata: dr hab. Robert Rduch

 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Informatyka i Inżynieria Biomedyczna: dr hab. prof. UŚ Piotr Porwik

Nauka o Materiałach: dr hab. Piotr Kwapuliński

Technika: dr hab. prof UŚ Jan Ilczuk

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Chemia: dr hab. prof. UŚ Piotr Kuś

Fizyka: dr hab. prof. UŚ Jan Kisiel

Matematyka: prof. dr hab. Maciej Sablik

 

Wydział Nauk o Ziemi

Nauki o Ziemi: prof. dr hab. Mariusz Rzętała

 

Wydział Nauk Społecznych

Filozofia: prof. dr hab. Dariusz Kubok

Historia: prof. dr hab. Sylwester Fertacz

Mentibus Memoratis: prof. dr hab. Antoni Barciak

Nauki Polityczne: prof. dr hab. Mariusz Kolczyński

Publikacje Wydziału Nauk Społecznych w dostępie otwartym: dr hab. Dariusz Rolnik

Socjologia: prof. dr hab. Tomasz Nawrocki

Turystyka Historyczna: dr hab. Krzysztof Nowak i dr hab. Zbigniew Hojka

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Pedagogika: dr hab. prof. UŚ Ewa Wysocka

Psychologia: dr hab. Irena Pilch

 

Wydział Prawa i Administracji

Dissertationes Iuridicae Universitatis Silesiensis: dr hab. Andrzej Matan

Prawo: dr hab. Andrzej Matan

 

Wydział Radia i Telewizji

Telewizja, Radio, Film: dr hab. prof. UŚ Piotr Ślęzak

 

Wydział Teologiczny

Prace Wydziału Teologicznego UŚ: ks. prof. dr hab. Józef Budniak

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: mgr Ryszard Kalamarz

 

Szkoła Zarządzania

Zarządzanie i Technologie Informacyjne: prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik