Wydziałowe Zespoły ds. Wydawniczych

Wydział Filologiczny:

prof. zw. dr hab. Adam Dziadek – przewodniczący

prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź

dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik

dr hab. Jacek Tomaszczyk

dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer

dr Kamila Czaja – sekretarz

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii:

prof. zw. dr hab. Maciej Sablik - przewodniczący

dr hab. prof. UŚ Marzena Dzida

dr hab. Jerzy Król