Kolegium Wydawnicze

Kolegium Wydawnicze

Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka, z dnia. 4 listopada 2019, powołane zostało Kolegium Wydawnicze w składzie:

- prof. dr hab. Rafał Molencki – Przewodniczący Kolegium Wydawniczego (dziedzina nauk humanistycznych),

- dr hab. Marta Tomczok –  Zastępca Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego ds. Czasopism (dziedzina nauk humanistycznych),

- dr hab. Ewa Bielska –  Zastępca Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego ds. Monografii (dziedzina nauk społecznych),

- dr hab. Łukasz Kliś (dziedzina sztuki),

- dr hab. Piotr Kwapuliński (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych),

- prof. dr hab. Jan Sładkowski (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych),

- ks. prof. dr hab. Jan Słomka (dziedzina nauk teologicznych).

 

Kontakt z Kolegium Wydawniczym: kolegium.wydawnicze@us.edu.pl

 

 

Uchwały Kolegium Wydawniczego

1. Uchwała nr 1 z dn. 21.02.2020 w sprawie zasad recenzowania monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego oraz zasad recenzowania artykułów naukowych zgłaszanych do czasopism wydawanych na Uniwersytecie Śląskim. [UCHYLONA]

- załącznik numer 1 - zasady recenzowania artykułów naukowych zgłaszanych do czasopism wydawanych na Uniwersytecie Śląskim,

- załącznik numer 2 - zasady recenzowania monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

 

2. Uchwała nr 2 z dn. 27.02.2020 w sprawie zasad funkcjonowania czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie Śląskim. [UCHYLONA]

- załącznik numer 1 - zasady funkcjonowania czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie Śląskim.

 

3. Uchwała nr 3 z dn. 27.02.2020 w sprawie zasad wydawania monografii podoktoratowych.

 

4. Uchwała nr 4 z dn. 10.03.2020 w sprawie zasad recenzowania monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego oraz zasad recenzowania artykułów naukowych zgłaszanych do czasopism wydawanych na Uniwersytecie Śląskim.

załącznik numer 1 - zasady recenzowania artykułów naukowych zgłaszanych do czasopism wydawanych na Uniwersytecie Śląskim,

załącznik numer 2 - zasady recenzowania monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

 

5. Uchwała nr 5 z dn. 27.02.2020 w sprawie zasad funkcjonowania czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie Śląskim.

załącznik numer 1 - zasady funkcjonowania czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie Śląskim.