Wydziałowe Zespoły ds. Wydawniczych

Wydział Filologiczny:

prof. zw. dr hab. Adam Dziadek – przewodniczący,

prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź,

dr hab. prof. UŚ Jolanta Lubocha-Kruglik,

dr hab. Jacek Tomaszczyk,

dr hab. prof. UŚ Maciej Tramer,

dr Kamila Czaja – sekretarz.

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii:

prof. zw. dr hab. Maciej Sablik - przewodniczący,

dr hab. prof. UŚ Marzena Dzida,

dr hab. Jerzy Król.

 

Wydział Nauk Społecznych:

dr hab. Waldemar Wojtasik - przewodniczący,

dr Mirosław Czerwiński,

dr hab. Tomasz Kubalica,

dr hab. Agnieszka Turska-Kawa,

dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda,

dr hab. Robert Pyka,

dr hab. Dariusz Rolnik,

mgr Paweł Szulc - sekretarz.

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

przewodnicząca: prof. dr hab. Katarzyna Krasoń (Prodziekan ds. Nauki),

członek: dr hab. prof. UŚ Irena Pilch (Redaktor Serii Psychologia),

członek: dr hab. prof. UŚ Ewa Wysocka (Redaktor Serii Pedagogika),

sekretarz: dr Edyta Widawska

Wydział Teologiczny:

ks. dr hab. Jacek Kempa – przewodniczący,

ks. prof. dr hab. Józef Budniak,

ks. dr hab. Bogdan Biela,

ks. dr hab. prof. US Andrzej Pastwa,

ks. dr Dawid Ledwoń – sekretarz.