Marzena Lamparska

Marzena Lamparska – doktor, pracuje od 2000 roku na Wydziale Nauk o Ziemi, w Katedrze Geografii Ekonomicznej w Zakładzie Geografii Osadnictwa i Studiów Regionalnych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozwoju turystyki jako fenomenu kulturowego. Szczególnym obszarem zainteresowań jest Górnośląskie Zagłębie Węglowe ale i inne dawne ośrodki przemysłu tradycyjnego a zwłaszcza górnictwa w Polsce i Europie. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych. Oprócz tego partycypuje w badaniach nad rewitalizacją terenów pogórniczych dla turystyki i szeroko rozumianej rekreacji. [06.2012]