Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, doktor habilitowany nauk humanistycznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania badawcze: modernizm, współczesny dramat brytyjski i teoria przekładu. Obecnie pracuje nad projektem Transtextual Conrad.

Wybrane publikacje: ponad 80 artykułów naukowych (na temat R. Browninga, G. Herlinga-Grudzińskiego, J. Conrada, G.B. Shawa, T.S. Eliota, W. Goldinga, J. Vermy) oraz kilka książek z zakresu modernizmu brytyjskiego (m.in. Lord Jim Conrada. Interpretacje, Kraków 2007; Podróże z Conradem, Kraków 2016) i przekładoznawstwa (m.in. Seria w przekładzie, Katowice 2013; współredagowała m.in. tomy Bridges between Cultures:Ties and Knots, Newcastle upon Tyne 2018, Tajemni wspólnicy:czytelnik, widz i tłumacz,  Katowice 2018).

[23.09.2019]