Katarzyna Niesporek-Klanowska

Katarzyna Niesporek-Klanowska, doktor, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się krajową i emigracyjną poezją polską drugiej połowy XX wieku, literaturą na Górnym Śląsku oraz twórczością najnowszą. Artykuły naukowe i recenzje ogłaszała w tomach zbiorowych i czasopismach. Autorka monografii „Ja” Świetlickiego (2014); Eda. Szkice o wyobraźni i poezji (2015); Boskie, ludzkie. Cztery studia o poetyckim doświadczaniu Boga (2017), Hałda. O śląskiej wyobraźni symbolicznej (2019). Współredaktorka tomów zbiorowych. [19.09.2022]