Anna Lichosik

Anna Lichosik, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, licencjackie studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie oraz magisterskie studia drugiego stopnia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ponadto ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Opiekun naukowy „Akademickiego Koła Naukowego Inwestorów” działającego przy Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego.

 

Zainteresowania badawcze: prawo gospodarcze, prawo spółek, a w szczególności prawo rynku kapitałowego. [19.05.2016]