Barbara Lewicka

Barbara Lewicka, doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku 2012 obroniła pracę doktorską pod tytułem Nekropolia – miejsce, czy przestrzeń? Socjologiczne studium cmentarzy Katowic.

 

Zainteresowania badawcze: problematyka socjologii sztuki i socjologii przestrzeni, w tym obszarów funeralnych. Opublikowała kilkanaście artykułów poświęconych miastom, które stanowią jej największą pasję – tak wyzwanie naukowe, jak i podróżnicze. [20.07.2016]