Stanisław Michalczyk

Stanisław Michalczyk, Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. e-mail: michalczykst@op.pl

 

Zainteresowania badawcze: teoria komunikowania masowego, komunikowanie polityczne, komunikowanie lokalne.

 

Wybrane publikacje: Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego (Katowice 2008), Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu (Toruń 2010), Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu (Katowice 2015). Autor ok. 100 artykułów naukowych. Promotor sześciu doktorantów. [30.10.2017]