Beata Nowacka

Beata Nowacka, doktor nauk humanistycznych, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego.

Interesuje się problematyką reportażu, literaturą miejsca i recepcją literatury polskiej w świecie. W roku akademickim 2008/2009 była stypendystką rządu włoskiego.

Autorka książki Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków (Wydawnictwo UŚ 2004, 2006 – 2 wyd.) i opublikowanego w 2012 r. opracowania Cesarza Ryszarda Kapuścińskiego w serii Biblioteki Narodowej (BN I 315). Wraz z Zygmuntem Ziątkiem (IBL PAN) napisała dwie książki: Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Znak 2008, która ukazała się także w języku hiszpańskim (tłum. F.J. Villaverde Gonzales, Madryt 2010) i włoskim (tłum, S. De Fanti, Udine 2012) oraz ostatnio – polemikę z głośną biografią reportera: Literatura non-fiction. Czytanie Kapuścińskiego po Domosławskim, Wydawnictwo UŚ 2013. [04.11.2013]