Filip Mazurkiewicz

Filip Mazurkiewicz, doktor w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Adiunkt w Zakładzie Literatury Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego. Jest współwykonawcą projektu NCN MAESTRO – Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności.

 

Wybrane publikacje: autor książki (napisanej razem z Jerzym Paszkiem) PrzeczyTacie Ferdydurke. Zajmował się twórczością Teodora Parnickiego, na ten temat opublikował m.in. książkę Podróż na Atlantydę. O I tomie Nowej Baśni Teodora Parnickiego (Katowice 2012); literaturą o Zagładzie Żydów. Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, w „Tekstach Drugich” i „Fa-art”. [25.11.2014]