Uniwersytet Śląski. Wspomnienia

Wiesław Banyś, Tadeusz Donocik, Janusz Janeczek, Maksymilian Pazdan, Wiktor Skworc, Tadeusz Sławek, Andrzej Kowalczyk

Studia Iuridica Agraria Tom XIV

ed. Teresa Kurowska, ed. Stanisław Prutis
Price: 30,45 zł

Katowice 2018
ISBN 978-83-226-3473-8
Editor: Wydawnictwo UŚ

Price: 50,40 zł

Białystok 2016
ISSN 1642-0438
Editor: Temida 2